HÌNH ẢNH BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

 Dsc8937

 Dsc3400
IMG 20200808 135601 1

Xem thêm các hoạt động khác

KHỐI VĂN PHÒNG