Vật liệu

Lưu bản nháp tự động BÁO GIÁ CHI TIẾT PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN
CHI TIẾT HẠNG MỤC THI CÔNG PHẦN THÔ Bao gồm nhân công xây dựng và vật tư thi công
CHI TIẾT HẠNG MỤC THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN Nhân công thi công và vật tư phần hoàn thiện