BIỆT THỰ PHỐ

BIỆT THỰ PHỐ TP. THỦ ĐỨC

Diện tích đất: 8 x 20m

Diện tích xây dựng: 6 x 17m

Thiết Kế: 10/2022

Thời gian hoàn thành: 02 tháng

 

32

34

33

mat bang 001 mat bang 002 mat bang 003 mat bang 005 mat bang 007

Living Room 05

 

Living Room 02

 

Living Room 04

 

Living Room 03

 

Living Room 01

Dinning Room 01

 

Dinning Room 02

 

Dinning Room 03

 

Kitchen 01

 

Kitchen 02

 

Bedroom B 01

 

Bedroom B 02

 

Bedroom B 03

 

Lobby 01

 

Lobby 02

 

Lobby 03

 

Bedroom A 01

 

Bedroom A 02

 

Bedroom A 03

 

Bedroom C 01

 

Bedroom C 02

 

Bedroom C 03

 

Bedroom C 04

 

Bedroom D 01

 

Bedroom D 02

 

Bedroom D 03

 

Altar Room 01

 

Altar Room 02

Hotline:0984 553 679