BIỆT THỰ PHỐ ANH PHƯƠNG CHỊ THI-TÂN PHÚ

BIỆT THỰ PHỐ 3 TẦNG 10 X 25M

Diện tích đất: 10 x 25m

Diện tích xây dựng: 8 x 15m

Thiết Kế Xây Dựng: 02/2017

Thời gian hoàn thành: 07 tháng

20170520 130444 20170522 15580620170522 155736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170528 152758 20170529 172314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170530 092627

20170530 113425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170619 134758 20170619 134808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20171116 101957 20171102 160945

 

 

 

 

 

 

 

 

20171125 135949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20171127 144006

ẢNH CHỤP CÔNG TRÌNH SAU 1 NĂM BÀN GIAO CHO CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1

2

3

4.1

4

5

6

7

9

8

10

11

12

13

14

15

16.1

16.3

16.2

18

17

  VIDEO QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hotline:0984 553 679